23 VIEW POINT,BENDIGO,3550,VIC
23 VIEW POINT BENDIGO Victoria 3550 AU
03 5442 441803 5442 4418